Cautare

CHISINAU GARA

Nr
Ruta
Ora Plecarii
Mod de deservire
1CAHUL->BENDER12:50zilnic
2CHISINAU->ANENII NOI07:00zilnic
3CHISINAU->ANENII NOI07:25zilnic
4CHISINAU->ANENII NOI07:50zilnic
5CHISINAU->ANENII NOI08:15zilnic
6CHISINAU->ANENII NOI08:40zilnic
7CHISINAU->ANENII NOI09:05zilnic
8CHISINAU->ANENII NOI09:30zilnic
9CHISINAU->ANENII NOI09:55zilnic
10CHISINAU->ANENII NOI10:20zilnic
11CHISINAU->ANENII NOI10:45zilnic
12CHISINAU->ANENII NOI11:10zilnic
13CHISINAU->ANENII NOI11:35zilnic
14CHISINAU->ANENII NOI12:00zilnic
15CHISINAU->ANENII NOI12:25zilnic
16CHISINAU->ANENII NOI12:50zilnic
17CHISINAU->ANENII NOI13:15zilnic
18CHISINAU->ANENII NOI13:40zilnic
19CHISINAU->ANENII NOI14:05zilnic
20CHISINAU->ANENII NOI14:30zilnic
21CHISINAU->ANENII NOI14:55zilnic
22CHISINAU->ANENII NOI15:20zilnic
23CHISINAU->ANENII NOI15:45zilnic
24CHISINAU->ANENII NOI16:10zilnic
25CHISINAU->ANENII NOI16:35zilnic
26CHISINAU->ANENII NOI17:00zilnic
27CHISINAU->ANENII NOI17:25zilnic
28CHISINAU->ANENII NOI17:50zilnic
29CHISINAU->ANENII NOI18:15zilnic
30CHISINAU->ANENII NOI18:40zilnic
31CHISINAU->ANENII NOI19:05zilnic
32CHISINAU->ANENII NOI19:30zilnic
33CHISINAU->ANENII NOI20:00zilnic
34CHISINAU->ANENII NOI20:30zilnic
35CHISINAU->B.OLANESTI/Bucu15:302,4,7
36CHISINAU->BAIMACLIA12:40zilnic
37CHISINAU->BAIMACLIA15:30zilnic
38CHISINAU->BAIMACLIA17:10zilnic
39CHISINAU->BALANESTI14:55zilnic
40CHISINAU->BALAURESTI15:50zilnic
41CHISINAU->BALTATI07:50zilnic
42CHISINAU->BALTATI09:25zilnic
43CHISINAU->BALTATI16:20zilnic
44CHISINAU->BALTATI17:30zilnic
45CHISINAU->BALTATI19:45zilnic
46CHISINAU->BALTI /expres07:00zilnic
47CHISINAU->BALTI /expres08:30zilnic
48CHISINAU->BALTI /expres09:30zilnic
49CHISINAU->BALTI /expres10:30zilnic
50CHISINAU->BALTI /expres11:30zilnic
51CHISINAU->BALTI /expres12:30zilnic
52CHISINAU->BALTI /expres13:30zilnic
53CHISINAU->BALTI /expres14:30zilnic
54CHISINAU->BALTI /expres15:00zilnic
55CHISINAU->BALTI /expres16:00zilnic
56CHISINAU->BALTI /expres16:45zilnic
57CHISINAU->BALTI /expres17:30zilnic
58CHISINAU->BALTI /expres18:00zilnic
59CHISINAU->BALTI /expres19:00zilnic
60CHISINAU->BARDAR14:20zilnic
61CHISINAU->BARDAR17:10zilnic
62CHISINAU->BATIR /Cainari08:45zilnic
63CHISINAU->BATIR /Cainari17:45zilnic
64CHISINAU->BATIR /Cimislia15:15zilnic
65CHISINAU->BAURCI/CAINARI17:001,2,3,4,5,6
66CHISINAU->BENDER08:45dati pare
67CHISINAU->BENDER08:45dati impare
68CHISINAU->BENDER09:05zilnic
69CHISINAU->BENDER09:25zilnic
70CHISINAU->BENDER09:50dati impare
71CHISINAU->BENDER09:50dati pare
72CHISINAU->BENDER10:40zilnic
73CHISINAU->BENDER11:05zilnic
74CHISINAU->BENDER11:25zilnic
75CHISINAU->BENDER13:30zilnic
76CHISINAU->BENDER13:40zilnic
77CHISINAU->BENDER14:10zilnic
78CHISINAU->BENDER14:30zilnic
79CHISINAU->BENDER14:50zilnic
80CHISINAU->BENDER15:05zilnic
81CHISINAU->BENDER16:40zilnic
82CHISINAU->BENDER18:10zilnic
83CHISINAU->BENDER19:15zilnic
84CHISINAU->BENDER21:00zilnic
85CHISINAU->BOLDURESTI16:40zilnic
86CHISINAU->BOLTUN16:00zilnic
87CHISINAU->BOTNARESTI /An.10:00zilnic
88CHISINAU->BOTNARESTI /An.14:006,7
89CHISINAU->BOTNARESTI /An.18:002,3,4,5,6,7
90CHISINAU->BRATULENI15:30zilnic
91CHISINAU->BRAVICEA10:45zilnic
92CHISINAU->BRAVICEA16:00zilnic
93CHISINAU->BREZOAIA14:50zilnic
94CHISINAU->BUCURESTI11:00dati pare
95CHISINAU->BUCURESTI11:00dati impare
96CHISINAU->BUCURESTI20:00peste o zi
97CHISINAU->BUCURESTI20:00peste o zi
98CHISINAU->BUCURESTI23:00peste o zi
99CHISINAU->BUCURESTI23:00peste o zi
100CHISINAU->BUCURESTI /Otop17:00peste 2 zile
101CHISINAU->BUCURESTI /Otop17:00peste 2 zile
102CHISINAU->BUCURESTI /Otop17:00peste 2 zile
103CHISINAU->BUCURESTI /Ploi08:00
104CHISINAU->BUCURESTI /Ploi08:00
105CHISINAU->BUCURESTI /Ploi09:00peste o zi
106CHISINAU->BUCURESTI /Ploi09:00peste o zi
107CHISINAU->BUCURESTI /Ploi10:00
108CHISINAU->BUCURESTI /Ploi10:00
109CHISINAU->BUCURESTI /Ploi13:00zilnic
110CHISINAU->BUCURESTI /Ploi21:30peste o zi
111CHISINAU->BUCURESTI /Ploi21:30peste o zi
112CHISINAU->BUCURESTI/Cahul19:00peste o zi
113CHISINAU->BUCURESTI/Cahul19:00peste o zi
114CHISINAU->BUDAI11:30zilnic
115CHISINAU->BUDAI14:30zilnic
116CHISINAU->BUDAI18:45zilnic
117CHISINAU->BULBOACA (An.N)09:10zilnic
118CHISINAU->BULBOACA (An.N)10:10zilnic
119CHISINAU->BULBOACA (An.N)11:15zilnic
120CHISINAU->BULBOACA (An.N)12:40zilnic
121CHISINAU->BULBOACA (An.N)13:55zilnic
122CHISINAU->BULBOACA (An.N)15:00zilnic
123CHISINAU->BULBOACA (An.N)16:45zilnic
124CHISINAU->BULBOACA (An.N)17:20zilnic
125CHISINAU->CABAIESTI/Calar12:50zilnic
126CHISINAU->CAINARI08:005
127CHISINAU->CAINARI08:001,2,3,4,6,7
128CHISINAU->CAINARI10:005
129CHISINAU->CAINARI10:001,2,3,4,6,7
130CHISINAU->CAINARI12:005
131CHISINAU->CAINARI12:001,2,3,4,6,7
132CHISINAU->CAINARI13:30zilnic
133CHISINAU->CAINARI15:001,2,3,4,6,7
134CHISINAU->CAINARI15:005
135CHISINAU->CAINARI16:305
136CHISINAU->CAINARI16:301,2,3,4,6,7
137CHISINAU->CALFA08:20zilnic
138CHISINAU->CALFA09:50zilnic
139CHISINAU->CALFA12:05zilnic
140CHISINAU->CALFA13:25zilnic
141CHISINAU->CALFA15:10zilnic
142CHISINAU->CALFA16:00zilnic
143CHISINAU->CAPLANI10:00zilnic
144CHISINAU->CAPLANI13:45zilnic
145CHISINAU->CAPLANI19:10zilnic
146CHISINAU->CARAHASANI11:00zilnic
147CHISINAU->CARAHASANI16:25zilnic
148CHISINAU->CARBUNA11:00zilnic
149CHISINAU->CARBUNA13:45zilnic
150CHISINAU->CARBUNA17:10zilnic
151CHISINAU->CATALENI17:00zilnic
152CHISINAU->CAUSENI /Baccia07:50zilnic
153CHISINAU->CAUSENI /Baccia08:30zilnic
154CHISINAU->CAUSENI /Baccia09:07zilnic
155CHISINAU->CAUSENI /Baccia09:17zilnic
156CHISINAU->CAUSENI /Baccia10:05zilnic
157CHISINAU->CAUSENI /Baccia10:15zilnic
158CHISINAU->CAUSENI /Baccia10:47zilnic
159CHISINAU->CAUSENI /Baccia11:40zilnic
160CHISINAU->CAUSENI /Baccia12:00zilnic
161CHISINAU->CAUSENI /Baccia12:37zilnic
162CHISINAU->CAUSENI /Baccia12:50zilnic
163CHISINAU->CAUSENI /Baccia13:25zilnic
164CHISINAU->CAUSENI /Baccia14:40zilnic
165CHISINAU->CAUSENI /Baccia15:07zilnic
166CHISINAU->CAUSENI /Baccia15:37zilnic
167CHISINAU->CAUSENI /Baccia15:50zilnic
168CHISINAU->CAUSENI /Baccia16:07zilnic
169CHISINAU->CAUSENI /Baccia16:30zilnic
170CHISINAU->CAUSENI /Baccia18:00zilnic
171CHISINAU->CAUSENI /Baccia18:40zilnic
172CHISINAU->CAUSENI /Cainar09:30zilnic
173CHISINAU->CAUSENI /Pervom07:00zilnic
174CHISINAU->CHETROSU (An.N)07:45zilnic
175CHISINAU->CHETROSU (An.N)11:00zilnic
176CHISINAU->CHETROSU (An.N)13:50zilnic
177CHISINAU->CIGARLENI08:40zilnic
178CHISINAU->CIGARLENI09:15zilnic
179CHISINAU->CIGARLENI12:00zilnic
180CHISINAU->CIGARLENI13:05zilnic
181CHISINAU->CIGARLENI13:45zilnic
182CHISINAU->CIGARLENI17:251,2,3,4,5
183CHISINAU->CIGARLENI17:45zilnic
184CHISINAU->CIGARLENI18:15zilnic
185CHISINAU->CIMISLIA07:00zilnic
186CHISINAU->CIMISLIA07:30zilnic
187CHISINAU->CIMISLIA08:15zilnic
188CHISINAU->CIMISLIA09:00zilnic
189CHISINAU->CIMISLIA09:30zilnic
190CHISINAU->CIMISLIA10:00zilnic
191CHISINAU->CIMISLIA10:30zilnic
192CHISINAU->CIMISLIA11:15zilnic
193CHISINAU->CIMISLIA12:00zilnic
194CHISINAU->CIMISLIA12:30zilnic
195CHISINAU->CIMISLIA13:00zilnic
196CHISINAU->CIMISLIA13:30zilnic
197CHISINAU->CIMISLIA14:00zilnic
198CHISINAU->CIMISLIA14:45zilnic
199CHISINAU->CIMISLIA16:00zilnic
200CHISINAU->CIMISLIA16:45zilnic
201CHISINAU->CIMISLIA17:30zilnic
202CHISINAU->CIMISLIA18:15zilnic
203CHISINAU->CIMISLIA19:00zilnic
204CHISINAU->CIOBURCIU12:05zilnic
205CHISINAU->CIOBURCIU15:00zilnic
206CHISINAU->CIOBURCIU scoal11:30zilnic
207CHISINAU->CIOBURCIU scoal17:30zilnic
208CHISINAU->CIORESTI14:30zilnic
209CHISINAU->CIRNATENI07:10zilnic
210CHISINAU->CIRNATENI12:30zilnic
211CHISINAU->CIUFLESTI14:00zilnic
212CHISINAU->COBUSCA VECHE06:40zilnic
213CHISINAU->COBUSCA VECHE09:25zilnic
214CHISINAU->COBUSCA VECHE12:15zilnic
215CHISINAU->COBUSCA VECHE13:35zilnic
216CHISINAU->COBUSCA VECHE16:20zilnic
217CHISINAU->COBUSCA VECHE17:15zilnic
218CHISINAU->CODREANCA08:30zilnic
219CHISINAU->CODREANCA13:30zilnic
220CHISINAU->CODREANCA18:00zilnic
221CHISINAU->CONSTANTA/Cahul20:002,4,7
222CHISINAU->COPANCA14:00zilnic
223CHISINAU->COPANCA16:00zilnic
224CHISINAU->COPCEAC (St.V.)13:40zilnic
225CHISINAU->COSCALIA10:30zilnic
226CHISINAU->COSCALIA13:30zilnic
227CHISINAU->COSCALIA16:00zilnic
228CHISINAU->CRAIOVA (Rom)15:007
229CHISINAU->CRISTESTI10:30zilnic
230CHISINAU->CROCMAZ14:30zilnic
231CHISINAU->CROCMAZ17:00zilnic
232CHISINAU->DELACAU10:35zilnic
233CHISINAU->DELACAU12:30zilnic
234CHISINAU->DNESTROVSC14:05zilnic
235CHISINAU->DRAGUSENII NOI11:00zilnic
236CHISINAU->DRAGUSENII NOI17:40zilnic
237CHISINAU->ERMOCLIA14:00zilnic
238CHISINAU->FARLADENI11:20zilnic
239CHISINAU->FARLADENI17:00zilnic
240CHISINAU->FLORENI13:00zilnic
241CHISINAU->FLORENI16:20zilnic
242CHISINAU->FLORENI17:45zilnic
243CHISINAU->FLORESTI (An.N)10:15zilnic
244CHISINAU->FLORESTI (An.N)14:20zilnic
245CHISINAU->FLORESTI (An.N)18:25zilnic
246CHISINAU->GALESTI08:30zilnic
247CHISINAU->GALESTI09:00zilnic
248CHISINAU->GALESTI10:00zilnic
249CHISINAU->GALESTI11:00zilnic
250CHISINAU->GALESTI12:30zilnic
251CHISINAU->GALESTI13:30zilnic
252CHISINAU->GALESTI14:30zilnic
253CHISINAU->GALESTI15:30zilnic
254CHISINAU->GALESTI16:30zilnic
255CHISINAU->GALESTI17:20zilnic
256CHISINAU->GALESTI18:20zilnic
257CHISINAU->GEAMANA08:30zilnic
258CHISINAU->GEAMANA12:10zilnic
259CHISINAU->GEAMANA16:00zilnic
260CHISINAU->GEAMANA17:50zilnic
261CHISINAU->GEAMANA /Cretoa09:00zilnic
262CHISINAU->GEAMANA /Cretoa10:00zilnic
263CHISINAU->GEAMANA /Cretoa13:20zilnic
264CHISINAU->GEAMANA /Cretoa14:00zilnic
265CHISINAU->GEAMANA /Cretoa15:00zilnic
266CHISINAU->GEAMANA /Cretoa17:00zilnic
267CHISINAU->GEAMANA /Cretoa18:30zilnic
268CHISINAU->GIURGIU/Bucures23:592
269CHISINAU->GIURGIU/Bucures23:591,3,4,5,6,7
270CHISINAU->GROZESTI13:15zilnic
271CHISINAU->GROZESTI17:45zilnic
272CHISINAU->GURA BICULUI09:35zilnic
273CHISINAU->GURA BICULUI11:05zilnic
274CHISINAU->GURA BICULUI14:00zilnic
275CHISINAU->GURA BICULUI16:05zilnic
276CHISINAU->GURA BICULUI18:05zilnic
277CHISINAU->GURA GALBENEI14:30zilnic
278CHISINAU->HAGIMUS11:15zilnic
279CHISINAU->HAGIMUS17:35zilnic
280CHISINAU->HAGIMUS/Bender15:35zilnic
281CHISINAU->HIRBOVAT07:35zilnic
282CHISINAU->HIRBOVAT10:40zilnic
283CHISINAU->HIRBOVAT11:50zilnic
284CHISINAU->HIRBOVAT13:30zilnic
285CHISINAU->HIRBOVAT15:35zilnic
286CHISINAU->HIRBOVAT17:35zilnic
287CHISINAU->HIRJAUCA13:40zilnic
288CHISINAU->HIRJAUCA17:00zilnic
289CHISINAU->HIROVA14:00zilnic
290CHISINAU->HOGINESTI15:40zilnic
291CHISINAU->HOGINESTI17:30zilnic
292CHISINAU->HOMUTEANOVCA09:05zilnic
293CHISINAU->HOMUTEANOVCA11:30zilnic
294CHISINAU->HOMUTEANOVCA18:00zilnic
295CHISINAU->HORESTI09:00zilnic
296CHISINAU->HORESTI09:30zilnic
297CHISINAU->HORESTI12:45zilnic
298CHISINAU->HORESTI14:00zilnic
299CHISINAU->HORESTI15:00zilnic
300CHISINAU->HORESTI18:35zilnic
301CHISINAU->HORODISTE (CL)10:00zilnic
302CHISINAU->HORODISTE (CL)11:35zilnic
303CHISINAU->HORODISTE (CL)15:30zilnic
304CHISINAU->HORODISTE (CL)17:00zilnic
305CHISINAU->IALOVENI07:00zilnic
306CHISINAU->IALOVENI07:15zilnic
307CHISINAU->IALOVENI08:00zilnic
308CHISINAU->IALOVENI08:15zilnic
309CHISINAU->IALOVENI08:30zilnic
310CHISINAU->IALOVENI08:45zilnic
311CHISINAU->IALOVENI09:00zilnic
312CHISINAU->IALOVENI09:15zilnic
313CHISINAU->IALOVENI09:30zilnic
314CHISINAU->IALOVENI09:50zilnic
315CHISINAU->IALOVENI10:20zilnic
316CHISINAU->IALOVENI10:40zilnic
317CHISINAU->IALOVENI11:05zilnic
318CHISINAU->IALOVENI11:30zilnic
319CHISINAU->IALOVENI11:50zilnic
320CHISINAU->IALOVENI12:05zilnic
321CHISINAU->IALOVENI12:20zilnic
322CHISINAU->IALOVENI12:45zilnic
323CHISINAU->IALOVENI13:10zilnic
324CHISINAU->IALOVENI13:30zilnic
325CHISINAU->IALOVENI14:00zilnic
326CHISINAU->IALOVENI14:20zilnic
327CHISINAU->IALOVENI14:35zilnic
328CHISINAU->IALOVENI14:50zilnic
329CHISINAU->IALOVENI15:15zilnic
330CHISINAU->IALOVENI15:40zilnic
331CHISINAU->IALOVENI15:55zilnic
332CHISINAU->IALOVENI16:10zilnic
333CHISINAU->IALOVENI16:30zilnic
334CHISINAU->IALOVENI16:50zilnic
335CHISINAU->IALOVENI17:05zilnic
336CHISINAU->IALOVENI17:20zilnic
337CHISINAU->IALOVENI17:45zilnic
338CHISINAU->IALOVENI18:10zilnic
339CHISINAU->IALOVENI18:35zilnic
340CHISINAU->IALOVENI19:00zilnic
341CHISINAU->IALOVENI19:20zilnic
342CHISINAU->ISTAMBUL07:003,5,7
343CHISINAU->ISTAMBUL07:002
344CHISINAU->IURCENI15:30zilnic
345CHISINAU->LUPA RECEA09:00zilnic
346CHISINAU->LUPA RECEA14:00zilnic
347CHISINAU->LUPA RECEA17:00zilnic
348CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal06:45zilnic
349CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal07:15zilnic
350CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal07:50zilnic
351CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal08:30zilnic
352CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal09:50zilnic
353CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal10:15zilnic
354CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal11:00zilnic
355CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal11:30zilnic
356CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal12:25zilnic
357CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal12:55zilnic
358CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal14:10zilnic
359CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal15:15zilnic
360CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal15:40zilnic
361CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal16:25zilnic
362CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal16:45zilnic
363CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal17:20zilnic
364CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal17:45zilnic
365CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal18:30zilnic
366CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal18:55zilnic
367CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal19:25zilnic
368CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal19:50zilnic
369CHISINAU->MANAST.GHEORGHE07:15zilnic
370CHISINAU->MANAST.GHEORGHE07:30zilnic
371CHISINAU->MANAST.GHEORGHE09:00zilnic
372CHISINAU->MANAST.GHEORGHE09:45zilnic
373CHISINAU->MANAST.GHEORGHE10:40zilnic
374CHISINAU->MANAST.GHEORGHE12:00zilnic
375CHISINAU->MANAST.GHEORGHE16:00zilnic
376CHISINAU->MANAST.GHEORGHE18:30zilnic
377CHISINAU->MANAST.GHEORGHE20:30zilnic
378CHISINAU->MANGALIA /Const23:006
379CHISINAU->MANGALIA /Const23:002,4,7
380CHISINAU->MERENI06:30zilnic
381CHISINAU->MERENI07:05zilnic
382CHISINAU->MERENI08:00zilnic
383CHISINAU->MERENI09:00zilnic
384CHISINAU->MERENI10:05zilnic
385CHISINAU->MERENI11:00zilnic
386CHISINAU->MERENI11:55zilnic
387CHISINAU->MERENI13:00zilnic
388CHISINAU->MERENI13:55zilnic
389CHISINAU->MERENI15:10zilnic
390CHISINAU->MERENI16:00zilnic
391CHISINAU->MERENI16:55zilnic
392CHISINAU->MERENI17:40zilnic
393CHISINAU->MERENI18:30zilnic
394CHISINAU->MERENI19:15zilnic
395CHISINAU->MERENI20:20zilnic
396CHISINAU->MERENII NOI07:50zilnic
397CHISINAU->MERENII NOI09:00zilnic
398CHISINAU->MERENII NOI12:15zilnic
399CHISINAU->MERENII NOI13:15zilnic
400CHISINAU->MERENII NOI14:15zilnic
401CHISINAU->MERENII NOI15:15zilnic
402CHISINAU->MERENII NOI16:15zilnic
403CHISINAU->MERENII NOI17:15zilnic
404CHISINAU->MIHAILOVCA14:15zilnic
405CHISINAU->MIHAILOVCA17:45zilnic
406CHISINAU->MILESTI10:30zilnic
407CHISINAU->MILESTI16:15zilnic
408CHISINAU->MILESTII MICI06:50zilnic
409CHISINAU->MILESTII MICI07:10zilnic
410CHISINAU->MILESTII MICI07:40zilnic
411CHISINAU->MILESTII MICI08:00zilnic
412CHISINAU->MILESTII MICI08:15zilnic
413CHISINAU->MILESTII MICI08:30zilnic
414CHISINAU->MILESTII MICI08:55zilnic
415CHISINAU->MILESTII MICI09:10zilnic
416CHISINAU->MILESTII MICI09:30zilnic
417CHISINAU->MILESTII MICI09:55zilnic
418CHISINAU->MILESTII MICI10:25zilnic
419CHISINAU->MILESTII MICI10:50zilnic
420CHISINAU->MILESTII MICI11:05zilnic
421CHISINAU->MILESTII MICI11:50zilnic
422CHISINAU->MILESTII MICI12:10zilnic
423CHISINAU->MILESTII MICI12:35zilnic
424CHISINAU->MILESTII MICI13:05zilnic
425CHISINAU->MILESTII MICI13:20zilnic
426CHISINAU->MILESTII MICI13:40zilnic
427CHISINAU->MILESTII MICI13:55zilnic
428CHISINAU->MILESTII MICI14:20zilnic
429CHISINAU->MILESTII MICI14:55zilnic
430CHISINAU->MILESTII MICI15:10zilnic
431CHISINAU->MILESTII MICI15:25zilnic
432CHISINAU->MILESTII MICI15:50zilnic
433CHISINAU->MILESTII MICI16:15zilnic
434CHISINAU->MILESTII MICI16:40zilnic
435CHISINAU->MILESTII MICI17:00zilnic
436CHISINAU->MILESTII MICI17:15zilnic
437CHISINAU->MILESTII MICI17:40zilnic
438CHISINAU->MILESTII MICI18:05zilnic
439CHISINAU->MILESTII MICI18:25zilnic
440CHISINAU->MILESTII MICI18:40zilnic
441CHISINAU->MILESTII MICI19:00zilnic
442CHISINAU->MILESTII MICI19:15zilnic
443CHISINAU->MILESTII MICI19:50zilnic
444CHISINAU->MILESTII MICI20:35zilnic
445CHISINAU->MILESTII MICI21:05zilnic
446CHISINAU->MOSCOVA (Rusia)15:002,3,5,7
447CHISINAU->MOSCOVA (Rusia)15:001,4,6
448CHISINAU->NIMORENI09:15zilnic
449CHISINAU->NIMORENI12:00zilnic
450CHISINAU->NIMORENI13:30zilnic
451CHISINAU->NIMORENI16:00zilnic
452CHISINAU->NIMORENI18:10zilnic
453CHISINAU->NIMORENI/expres14:50zilnic
454CHISINAU->NISCANI09:00zilnic
455CHISINAU->NISCANI13:00zilnic
456CHISINAU->NISCANI17:00zilnic
457CHISINAU->NISPORENI06:45zilnic
458CHISINAU->NISPORENI07:25zilnic
459CHISINAU->NISPORENI08:05zilnic
460CHISINAU->NISPORENI08:45zilnic
461CHISINAU->NISPORENI09:20zilnic
462CHISINAU->NISPORENI09:55zilnic
463CHISINAU->NISPORENI10:15zilnic
464CHISINAU->NISPORENI10:45zilnic
465CHISINAU->NISPORENI11:45zilnic
466CHISINAU->NISPORENI12:15zilnic
467CHISINAU->NISPORENI12:30zilnic
468CHISINAU->NISPORENI12:50zilnic
469CHISINAU->NISPORENI13:35zilnic
470CHISINAU->NISPORENI14:00zilnic
471CHISINAU->NISPORENI14:15zilnic
472CHISINAU->NISPORENI14:45zilnic
473CHISINAU->NISPORENI15:15zilnic
474CHISINAU->NISPORENI15:45zilnic
475CHISINAU->NISPORENI16:25zilnic
476CHISINAU->NISPORENI18:15zilnic
477CHISINAU->NISPORENI19:00zilnic
478CHISINAU->ODAIA11:10zilnic
479CHISINAU->ODAIA16:30zilnic
480CHISINAU->OLANESTI13:00zilnic
481CHISINAU->OLANESTI13:50zilnic
482CHISINAU->ONISCANI13:00zilnic
483CHISINAU->ONISCANI18:10zilnic
484CHISINAU->OPACI /Cainari14:30zilnic
485CHISINAU->OPACI /Causeni12:35zilnic
486CHISINAU->PALANCA07:30zilnic
487CHISINAU->PALANCA08:50zilnic
488CHISINAU->PALANCA14:20zilnic
489CHISINAU->PARUCENI14:45zilnic
490CHISINAU->PIRJOLTENI11:00zilnic
491CHISINAU->PIRJOLTENI16:00zilnic
492CHISINAU->PLOP14:45zilnic
493CHISINAU->PUHACENI09:40zilnic
494CHISINAU->PUHACENI11:40zilnic
495CHISINAU->PUHACENI14:10zilnic
496CHISINAU->PUHACENI15:55zilnic
497CHISINAU->PUHACENI17:55zilnic
498CHISINAU->PUHOI08:20zilnic
499CHISINAU->PUHOI11:50zilnic
500CHISINAU->PUHOI12:25zilnic
501CHISINAU->PUHOI13:00zilnic
502CHISINAU->PUHOI15:15zilnic
503CHISINAU->PUHOI16:45zilnic
504CHISINAU->PUHOI18:15zilnic
505CHISINAU->RADENI08:15zilnic
506CHISINAU->RADENI15:50zilnic
507CHISINAU->RASCAETI13:30zilnic
508CHISINAU->RAZENI08:10zilnic
509CHISINAU->RAZENI09:40zilnic
510CHISINAU->RAZENI10:50zilnic
511CHISINAU->RAZENI11:30zilnic
512CHISINAU->RAZENI12:50zilnic
513CHISINAU->RAZENI14:10zilnic
514CHISINAU->RAZENI15:10zilnic
515CHISINAU->RAZENI15:45zilnic
516CHISINAU->RAZENI16:05zilnic
517CHISINAU->RAZENI16:30zilnic
518CHISINAU->RAZENI17:10zilnic
519CHISINAU->RAZENI18:00zilnic
520CHISINAU->RECEA09:50zilnic
521CHISINAU->RECEA16:30zilnic
522CHISINAU->ROSCANI (An.N)07:40zilnic
523CHISINAU->ROSCANI (An.N)11:00zilnic
524CHISINAU->ROSCANI (An.N)17:40zilnic
525CHISINAU->SADOVA08:00zilnic
526CHISINAU->SADOVA10:30zilnic
527CHISINAU->SADOVA11:30zilnic
528CHISINAU->SADOVA12:55zilnic
529CHISINAU->SADOVA14:30zilnic
530CHISINAU->SADOVA15:10zilnic
531CHISINAU->SADOVA17:00zilnic
532CHISINAU->SADOVA17:50zilnic
533CHISINAU->SAITI17:25zilnic
534CHISINAU->SALCUTA13:15zilnic
535CHISINAU->SASENI11:55zilnic
536CHISINAU->SASENI13:30zilnic
537CHISINAU->SASENI17:00zilnic
538CHISINAU->SELEMET11:30zilnic
539CHISINAU->SELEMET16:40zilnic
540CHISINAU->SELISTE19:30zilnic
541CHISINAU->SERPENI09:20zilnic
542CHISINAU->SERPENI10:30zilnic
543CHISINAU->SERPENI11:55zilnic
544CHISINAU->SERPENI13:10zilnic
545CHISINAU->SERPENI14:25zilnic
546CHISINAU->SERPENI15:30zilnic
547CHISINAU->SERPENI17:05zilnic
548CHISINAU->SERPENI18:50zilnic
549CHISINAU->SIPOTENI10:45zilnic
550CHISINAU->SIPOTENI13:30zilnic
551CHISINAU->SIPOTENI15:00zilnic
552CHISINAU->SIPOTENI17:30zilnic
553CHISINAU->SIPOTENI19:00zilnic
554CHISINAU->SLOBOZIA17:30zilnic
555CHISINAU->SLOBOZIA/St.Vod12:15zilnic
556CHISINAU->SLOBOZIA/St.Vod15:10zilnic
557CHISINAU->SPEIA /An.Noi09:00zilnic
558CHISINAU->SPEIA /An.Noi10:50zilnic
559CHISINAU->SPEIA /An.Noi11:20zilnic
560CHISINAU->SPEIA /An.Noi13:50zilnic
561CHISINAU->SPEIA /An.Noi16:15zilnic
562CHISINAU->SPEIA /An.Noi17:30zilnic
563CHISINAU->STEFAN VODA08:10zilnic
564CHISINAU->STEFAN VODA09:30zilnic
565CHISINAU->STEFAN VODA15:40zilnic
566CHISINAU->STEFAN VODA16:45zilnic
567CHISINAU->STEFAN VODA18:20zilnic
568CHISINAU->SURIC12:00zilnic
569CHISINAU->SURUCENI06:45zilnic
570CHISINAU->SURUCENI07:00zilnic
571CHISINAU->SURUCENI08:20zilnic
572CHISINAU->SURUCENI08:35zilnic
573CHISINAU->SURUCENI09:20zilnic
574CHISINAU->SURUCENI10:20zilnic
575CHISINAU->SURUCENI11:00zilnic
576CHISINAU->SURUCENI11:15zilnic
577CHISINAU->SURUCENI11:45zilnic
578CHISINAU->SURUCENI12:40zilnic
579CHISINAU->SURUCENI13:20zilnic
580CHISINAU->SURUCENI14:00zilnic
581CHISINAU->SURUCENI14:15zilnic
582CHISINAU->SURUCENI14:45zilnic
583CHISINAU->SURUCENI15:30zilnic
584CHISINAU->SURUCENI16:30zilnic
585CHISINAU->SURUCENI17:00zilnic
586CHISINAU->SURUCENI17:30zilnic
587CHISINAU->SURUCENI18:15zilnic
588CHISINAU->SURUCENI19:00zilnic
589CHISINAU->SURUCENI19:15zilnic
590CHISINAU->SURUCENI19:45zilnic
591CHISINAU->SURUCENI20:00zilnic
592CHISINAU->TALMAZA/Baccial14:10zilnic
593CHISINAU->TALMAZA/Bender13:05zilnic
594CHISINAU->TANATARI /Caus17:05zilnic
595CHISINAU->TARACLIA /Caus16:30zilnic
596CHISINAU->TARACLIA/Baimac07:30zilnic
597CHISINAU->TARACLIA/Cainar11:00zilnic
598CHISINAU->TELITA08:35zilnic
599CHISINAU->TELITA10:00zilnic
600CHISINAU->TELITA13:00zilnic
601CHISINAU->TELITA15:05zilnic
602CHISINAU->TELITA16:50zilnic
603CHISINAU->TEMELEUTI11:45zilnic
604CHISINAU->TEMELEUTI18:00zilnic
605CHISINAU->TIBIRICA10:00zilnic
606CHISINAU->TIBIRICA12:00zilnic
607CHISINAU->TIBIRICA13:00zilnic
608CHISINAU->TIBIRICA14:30zilnic
609CHISINAU->TIBIRICA15:30zilnic
610CHISINAU->TIBIRICA17:00zilnic
611CHISINAU->TIBIRICA18:20zilnic
612CHISINAU->TIGANESTI07:20zilnic
613CHISINAU->TIGANESTI09:00zilnic
614CHISINAU->TIGANESTI10:45zilnic
615CHISINAU->TIGANESTI16:00zilnic
616CHISINAU->TIGANESTI19:00zilnic
617CHISINAU->TIPALA08:30zilnic
618CHISINAU->TIPALA10:00zilnic
619CHISINAU->TIPALA12:30zilnic
620CHISINAU->TIPALA13:30zilnic
621CHISINAU->TIPALA15:30zilnic
622CHISINAU->TIPALA17:00zilnic
623CHISINAU->TIPALA18:00zilnic
624CHISINAU->TIRASPOL06:30zilnic
625CHISINAU->TIRASPOL06:50zilnic
626CHISINAU->TIRASPOL07:00dati impare
627CHISINAU->TIRASPOL07:00dati pare
628CHISINAU->TIRASPOL07:20zilnic
629CHISINAU->TIRASPOL07:40zilnic
630CHISINAU->TIRASPOL07:50zilnic
631CHISINAU->TIRASPOL08:00zilnic
632CHISINAU->TIRASPOL08:40zilnic
633CHISINAU->TIRASPOL09:20zilnic
634CHISINAU->TIRASPOL10:00zilnic
635CHISINAU->TIRASPOL10:20zilnic
636CHISINAU->TIRASPOL10:35zilnic
637CHISINAU->TIRASPOL11:00zilnic
638CHISINAU->TIRASPOL11:20zilnic
639CHISINAU->TIRASPOL11:40zilnic
640CHISINAU->TIRASPOL11:50zilnic
641CHISINAU->TIRASPOL12:35zilnic
642CHISINAU->TIRASPOL12:45zilnic
643CHISINAU->TIRASPOL13:00zilnic
644CHISINAU->TIRASPOL13:20zilnic
645CHISINAU->TIRASPOL13:35zilnic
646CHISINAU->TIRASPOL13:50zilnic
647CHISINAU->TIRASPOL14:10zilnic
648CHISINAU->TIRASPOL14:20zilnic
649CHISINAU->TIRASPOL14:40zilnic
650CHISINAU->TIRASPOL15:00zilnic
651CHISINAU->TIRASPOL15:05zilnic
652CHISINAU->TIRASPOL15:15dati pare
653CHISINAU->TIRASPOL15:15dati impare
654CHISINAU->TIRASPOL15:20zilnic
655CHISINAU->TIRASPOL15:30zilnic
656CHISINAU->TIRASPOL15:55zilnic
657CHISINAU->TIRASPOL16:05zilnic
658CHISINAU->TIRASPOL16:20zilnic
659CHISINAU->TIRASPOL16:25zilnic
660CHISINAU->TIRASPOL17:00zilnic
661CHISINAU->TIRASPOL17:20zilnic
662CHISINAU->TIRASPOL17:40zilnic
663CHISINAU->TIRASPOL18:50zilnic
664CHISINAU->TIRASPOL19:10zilnic
665CHISINAU->TOCUZ17:00zilnic
666CHISINAU->TROITCOE12:30zilnic
667CHISINAU->UCRAINCA13:55zilnic
668CHISINAU->URSOAIA /expres14:20zilnic
669CHISINAU->VALCINET10:20zilnic
670CHISINAU->VALCINET12:15zilnic
671CHISINAU->VALCINET14:30zilnic
672CHISINAU->VALCINET16:00zilnic
673CHISINAU->VALCINET17:20zilnic
674CHISINAU->VALEA-TRESTIENI18:30zilnic
675CHISINAU->VARATIC (Ialov)06:50zilnic
676CHISINAU->VARATIC (Ialov)07:50zilnic
677CHISINAU->VARATIC (Ialov)09:30zilnic
678CHISINAU->VARATIC (Ialov)10:00zilnic
679CHISINAU->VARATIC (Ialov)10:40zilnic
680CHISINAU->VARATIC (Ialov)14:10zilnic
681CHISINAU->VARATIC (Ialov)16:00zilnic
682CHISINAU->VARATIC (Ialov)17:30zilnic
683CHISINAU->VARATIC (Ialov)17:45zilnic
684CHISINAU->VARATIC (Ialov)19:00zilnic
685CHISINAU->VARATIC (Ialov)19:40zilnic
686CHISINAU->VARNITA06:20zilnic
687CHISINAU->VARNITA08:25zilnic
688CHISINAU->VARNITA11:25zilnic
689CHISINAU->VARNITA15:25zilnic
690CHISINAU->VARNITA18:00zilnic
691CHISINAU->VARZARESTI11:15zilnic
692CHISINAU->VARZARESTI17:00zilnic
693CHISINAU->VARZARESTII NOI08:20zilnic
694CHISINAU->VARZARESTII NOI11:00zilnic
695CHISINAU->VARZARESTII NOI12:00zilnic
696CHISINAU->VARZARESTII NOI13:20zilnic
697CHISINAU->VARZARESTII NOI16:00zilnic
698CHISINAU->VARZARESTII NOI17:30zilnic
699CHISINAU->VEVERITA10:30zilnic
700CHISINAU->VINATORI /Selis14:05zilnic
701CHISINAU->VOINOVA07:30zilnic
702CHISINAU->VOINOVA08:35zilnic
703CHISINAU->VOINOVA10:00zilnic
704CHISINAU->VOINOVA11:30zilnic
705CHISINAU->VOINOVA13:00zilnic
706CHISINAU->VOINOVA14:00zilnic
707CHISINAU->VOINOVA18:00zilnic
708CHISINAU->VOLINTIRI10:30zilnic
709CHISINAU->VOLINTIRI15:50zilnic
710CHISINAU->VOLINTIRI/Alava14:10zilnic
711CHISINAU->ZAIM13:50zilnic
712CHISINAU->ZBEROAIA17:30zilnic
713CHISINAU->ZIMBRENI07:45zilnic
714CHISINAU->ZIMBRENI08:00zilnic
715CHISINAU->ZIMBRENI08:15zilnic
716CHISINAU->ZIMBRENI10:00zilnic
717CHISINAU->ZIMBRENI10:25zilnic
718CHISINAU->ZIMBRENI10:40zilnic
719CHISINAU->ZIMBRENI11:05zilnic
720CHISINAU->ZIMBRENI11:20zilnic
721CHISINAU->ZIMBRENI11:40zilnic
722CHISINAU->ZIMBRENI11:55zilnic
723CHISINAU->ZIMBRENI12:10zilnic
724CHISINAU->ZIMBRENI12:30zilnic
725CHISINAU->ZIMBRENI13:05zilnic
726CHISINAU->ZIMBRENI13:25zilnic
727CHISINAU->ZIMBRENI13:45zilnic
728CHISINAU->ZIMBRENI14:30zilnic
729CHISINAU->ZIMBRENI15:20zilnic
730CHISINAU->ZIMBRENI15:40zilnic
731CHISINAU->ZIMBRENI16:00zilnic
732CHISINAU->ZIMBRENI16:20zilnic
733CHISINAU->ZIMBRENI16:40zilnic
734CHISINAU->ZIMBRENI17:00zilnic
735CHISINAU->ZIMBRENI17:25zilnic
736CHISINAU->ZIMBRENI17:40zilnic
737CHISINAU->ZIMBRENI17:55zilnic
738CHISINAU->ZIMBRENI18:15zilnic
739CHISINAU->ZUBRESTI16:45zilnic
740LIPCANI->TIRASPOL16:45zilnic
741ORHEI->GIURGIU /Bucurest16:15peste o zi
742ORHEI->GIURGIU /Bucurest16:15peste o zi
743RISCANI->BENDER19:45zilnic

Va informam ca costul biletului nu include comisionul(la rutele internationala si la vinzarea in prealabil).
Datele orarului pot fi modificate in decursul zilei.
Despre informatia privind orarul rutelor sau modificarilor va puteti adresa la serviciul informatie a autogarilor.