Cautare

CHISINAU GARA

Nr
Ruta
Ora Plecarii
Mod de deservire
1CAHUL->BENDER12:50zilnic
2CHISINAU->ANENII NOI07:00zilnic
3CHISINAU->ANENII NOI07:25zilnic
4CHISINAU->ANENII NOI07:50zilnic
5CHISINAU->ANENII NOI08:15zilnic
6CHISINAU->ANENII NOI08:40zilnic
7CHISINAU->ANENII NOI09:05zilnic
8CHISINAU->ANENII NOI09:30zilnic
9CHISINAU->ANENII NOI09:55zilnic
10CHISINAU->ANENII NOI10:20zilnic
11CHISINAU->ANENII NOI10:45zilnic
12CHISINAU->ANENII NOI11:10zilnic
13CHISINAU->ANENII NOI11:35zilnic
14CHISINAU->ANENII NOI12:00zilnic
15CHISINAU->ANENII NOI12:25zilnic
16CHISINAU->ANENII NOI12:50zilnic
17CHISINAU->ANENII NOI13:15zilnic
18CHISINAU->ANENII NOI13:40zilnic
19CHISINAU->ANENII NOI14:05zilnic
20CHISINAU->ANENII NOI14:30zilnic
21CHISINAU->ANENII NOI14:55zilnic
22CHISINAU->ANENII NOI15:20zilnic
23CHISINAU->ANENII NOI15:45zilnic
24CHISINAU->ANENII NOI16:10zilnic
25CHISINAU->ANENII NOI16:35zilnic
26CHISINAU->ANENII NOI17:00zilnic
27CHISINAU->ANENII NOI17:25zilnic
28CHISINAU->ANENII NOI17:50zilnic
29CHISINAU->ANENII NOI18:15zilnic
30CHISINAU->ANENII NOI18:40zilnic
31CHISINAU->ANENII NOI19:05zilnic
32CHISINAU->ANENII NOI19:30zilnic
33CHISINAU->ANENII NOI20:00zilnic
34CHISINAU->B.OLANESTI/Bucu15:302,4,7
35CHISINAU->BAIMACLIA12:40zilnic
36CHISINAU->BAIMACLIA15:30zilnic
37CHISINAU->BAIMACLIA17:10zilnic
38CHISINAU->BALANESTI14:55zilnic
39CHISINAU->BALAURESTI15:50zilnic
40CHISINAU->BALTATI07:50zilnic
41CHISINAU->BALTATI09:25zilnic
42CHISINAU->BALTATI16:20zilnic
43CHISINAU->BALTATI17:30zilnic
44CHISINAU->BALTATI19:45zilnic
45CHISINAU->BALTI /expres07:00zilnic
46CHISINAU->BALTI /expres08:30zilnic
47CHISINAU->BALTI /expres09:30zilnic
48CHISINAU->BALTI /expres10:30zilnic
49CHISINAU->BALTI /expres11:30zilnic
50CHISINAU->BALTI /expres12:30zilnic
51CHISINAU->BALTI /expres13:30zilnic
52CHISINAU->BALTI /expres14:30zilnic
53CHISINAU->BALTI /expres15:00zilnic
54CHISINAU->BALTI /expres16:00zilnic
55CHISINAU->BALTI /expres16:45zilnic
56CHISINAU->BALTI /expres17:30zilnic
57CHISINAU->BALTI /expres18:00zilnic
58CHISINAU->BALTI /expres19:00zilnic
59CHISINAU->BARDAR14:20zilnic
60CHISINAU->BARDAR17:10zilnic
61CHISINAU->BATIR /Cainari08:45zilnic
62CHISINAU->BATIR /Cainari17:45zilnic
63CHISINAU->BATIR /Cimislia15:15zilnic
64CHISINAU->BAURCI/CAINARI17:001,2,3,4,5,6
65CHISINAU->BENDER08:45dati pare
66CHISINAU->BENDER08:45dati impare
67CHISINAU->BENDER09:05zilnic
68CHISINAU->BENDER09:25zilnic
69CHISINAU->BENDER09:50dati impare
70CHISINAU->BENDER09:50dati pare
71CHISINAU->BENDER10:40zilnic
72CHISINAU->BENDER11:05zilnic
73CHISINAU->BENDER11:25zilnic
74CHISINAU->BENDER13:30zilnic
75CHISINAU->BENDER13:40zilnic
76CHISINAU->BENDER14:10zilnic
77CHISINAU->BENDER14:30zilnic
78CHISINAU->BENDER14:50zilnic
79CHISINAU->BENDER15:05zilnic
80CHISINAU->BENDER16:40zilnic
81CHISINAU->BENDER18:10zilnic
82CHISINAU->BENDER19:15zilnic
83CHISINAU->BENDER21:00zilnic
84CHISINAU->BOLDURESTI16:40zilnic
85CHISINAU->BOLTUN16:00zilnic
86CHISINAU->BOTNARESTI /An.10:00zilnic
87CHISINAU->BOTNARESTI /An.14:006,7
88CHISINAU->BOTNARESTI /An.18:002,3,4,5,6,7
89CHISINAU->BRATULENI15:30zilnic
90CHISINAU->BRAVICEA10:45zilnic
91CHISINAU->BRAVICEA16:00zilnic
92CHISINAU->BREZOAIA14:50zilnic
93CHISINAU->BUCURESTI11:00dati impare
94CHISINAU->BUCURESTI11:00dati pare
95CHISINAU->BUCURESTI20:00peste o zi
96CHISINAU->BUCURESTI20:00peste o zi
97CHISINAU->BUCURESTI23:00peste o zi
98CHISINAU->BUCURESTI23:00peste o zi
99CHISINAU->BUCURESTI /Otop17:00peste 2 zile
100CHISINAU->BUCURESTI /Otop17:00peste 2 zile
101CHISINAU->BUCURESTI /Otop17:00peste 2 zile
102CHISINAU->BUCURESTI /Ploi08:00
103CHISINAU->BUCURESTI /Ploi08:00
104CHISINAU->BUCURESTI /Ploi09:00peste o zi
105CHISINAU->BUCURESTI /Ploi09:00peste o zi
106CHISINAU->BUCURESTI /Ploi10:00
107CHISINAU->BUCURESTI /Ploi10:00
108CHISINAU->BUCURESTI /Ploi13:00zilnic
109CHISINAU->BUCURESTI /Ploi21:30peste o zi
110CHISINAU->BUCURESTI /Ploi21:30peste o zi
111CHISINAU->BUCURESTI/Cahul19:00peste o zi
112CHISINAU->BUCURESTI/Cahul19:00peste o zi
113CHISINAU->BUDAI11:30zilnic
114CHISINAU->BUDAI14:30zilnic
115CHISINAU->BUDAI18:45zilnic
116CHISINAU->BULBOACA (An.N)09:10zilnic
117CHISINAU->BULBOACA (An.N)10:10zilnic
118CHISINAU->BULBOACA (An.N)11:15zilnic
119CHISINAU->BULBOACA (An.N)12:40zilnic
120CHISINAU->BULBOACA (An.N)13:55zilnic
121CHISINAU->BULBOACA (An.N)15:00zilnic
122CHISINAU->BULBOACA (An.N)16:45zilnic
123CHISINAU->BULBOACA (An.N)17:20zilnic
124CHISINAU->CABAIESTI/Calar12:50zilnic
125CHISINAU->CAINARI08:001,2,3,4,6,7
126CHISINAU->CAINARI08:005
127CHISINAU->CAINARI10:001,2,3,4,6,7
128CHISINAU->CAINARI10:005
129CHISINAU->CAINARI12:001,2,3,4,6,7
130CHISINAU->CAINARI12:005
131CHISINAU->CAINARI13:30zilnic
132CHISINAU->CAINARI15:005
133CHISINAU->CAINARI15:001,2,3,4,6,7
134CHISINAU->CAINARI16:305
135CHISINAU->CAINARI16:301,2,3,4,6,7
136CHISINAU->CALFA08:20zilnic
137CHISINAU->CALFA09:50zilnic
138CHISINAU->CALFA12:05zilnic
139CHISINAU->CALFA13:25zilnic
140CHISINAU->CALFA15:10zilnic
141CHISINAU->CALFA16:00zilnic
142CHISINAU->CAPLANI10:00zilnic
143CHISINAU->CAPLANI13:45zilnic
144CHISINAU->CAPLANI19:10zilnic
145CHISINAU->CARAHASANI11:00zilnic
146CHISINAU->CARAHASANI16:25zilnic
147CHISINAU->CARBUNA11:00zilnic
148CHISINAU->CARBUNA13:45zilnic
149CHISINAU->CARBUNA17:10zilnic
150CHISINAU->CATALENI17:00zilnic
151CHISINAU->CAUSENI /Baccia07:50zilnic
152CHISINAU->CAUSENI /Baccia08:30zilnic
153CHISINAU->CAUSENI /Baccia09:07zilnic
154CHISINAU->CAUSENI /Baccia09:17zilnic
155CHISINAU->CAUSENI /Baccia10:05zilnic
156CHISINAU->CAUSENI /Baccia10:15zilnic
157CHISINAU->CAUSENI /Baccia10:47zilnic
158CHISINAU->CAUSENI /Baccia11:40zilnic
159CHISINAU->CAUSENI /Baccia12:00zilnic
160CHISINAU->CAUSENI /Baccia12:37zilnic
161CHISINAU->CAUSENI /Baccia12:50zilnic
162CHISINAU->CAUSENI /Baccia13:25zilnic
163CHISINAU->CAUSENI /Baccia14:40zilnic
164CHISINAU->CAUSENI /Baccia15:07zilnic
165CHISINAU->CAUSENI /Baccia15:37zilnic
166CHISINAU->CAUSENI /Baccia15:50zilnic
167CHISINAU->CAUSENI /Baccia16:07zilnic
168CHISINAU->CAUSENI /Baccia16:30zilnic
169CHISINAU->CAUSENI /Baccia18:00zilnic
170CHISINAU->CAUSENI /Baccia18:40zilnic
171CHISINAU->CAUSENI /Cainar09:30zilnic
172CHISINAU->CAUSENI /Pervom07:00zilnic
173CHISINAU->CHETROSU (An.N)07:45zilnic
174CHISINAU->CHETROSU (An.N)11:00zilnic
175CHISINAU->CHETROSU (An.N)13:50zilnic
176CHISINAU->CIGARLENI08:40zilnic
177CHISINAU->CIGARLENI09:15zilnic
178CHISINAU->CIGARLENI12:00zilnic
179CHISINAU->CIGARLENI13:05zilnic
180CHISINAU->CIGARLENI13:45zilnic
181CHISINAU->CIGARLENI17:251,2,3,4,5
182CHISINAU->CIGARLENI17:45zilnic
183CHISINAU->CIGARLENI18:15zilnic
184CHISINAU->CIMISLIA07:00zilnic
185CHISINAU->CIMISLIA07:30zilnic
186CHISINAU->CIMISLIA08:15zilnic
187CHISINAU->CIMISLIA09:00zilnic
188CHISINAU->CIMISLIA09:30zilnic
189CHISINAU->CIMISLIA10:00zilnic
190CHISINAU->CIMISLIA10:30zilnic
191CHISINAU->CIMISLIA11:15zilnic
192CHISINAU->CIMISLIA12:00zilnic
193CHISINAU->CIMISLIA12:30zilnic
194CHISINAU->CIMISLIA13:00zilnic
195CHISINAU->CIMISLIA13:30zilnic
196CHISINAU->CIMISLIA14:00zilnic
197CHISINAU->CIMISLIA14:45zilnic
198CHISINAU->CIMISLIA16:00zilnic
199CHISINAU->CIMISLIA16:45zilnic
200CHISINAU->CIMISLIA17:30zilnic
201CHISINAU->CIMISLIA18:15zilnic
202CHISINAU->CIMISLIA19:00zilnic
203CHISINAU->CIOBURCIU12:05zilnic
204CHISINAU->CIOBURCIU15:00zilnic
205CHISINAU->CIOBURCIU scoal11:30zilnic
206CHISINAU->CIOBURCIU scoal17:30zilnic
207CHISINAU->CIORESTI14:30zilnic
208CHISINAU->CIRNATENI07:10zilnic
209CHISINAU->CIRNATENI12:30zilnic
210CHISINAU->CIUFLESTI14:00zilnic
211CHISINAU->COBUSCA VECHE06:40zilnic
212CHISINAU->COBUSCA VECHE09:25zilnic
213CHISINAU->COBUSCA VECHE12:15zilnic
214CHISINAU->COBUSCA VECHE13:35zilnic
215CHISINAU->COBUSCA VECHE16:20zilnic
216CHISINAU->COBUSCA VECHE17:15zilnic
217CHISINAU->CODREANCA08:30zilnic
218CHISINAU->CODREANCA13:30zilnic
219CHISINAU->CODREANCA18:00zilnic
220CHISINAU->COPANCA14:00zilnic
221CHISINAU->COPANCA16:00zilnic
222CHISINAU->COPCEAC (St.V.)13:40zilnic
223CHISINAU->COSCALIA10:30zilnic
224CHISINAU->COSCALIA13:30zilnic
225CHISINAU->COSCALIA16:00zilnic
226CHISINAU->CRAIOVA (Rom)15:007
227CHISINAU->CRISTESTI10:30zilnic
228CHISINAU->CROCMAZ14:30zilnic
229CHISINAU->CROCMAZ17:00zilnic
230CHISINAU->DELACAU10:35zilnic
231CHISINAU->DELACAU12:30zilnic
232CHISINAU->DNESTROVSC14:05zilnic
233CHISINAU->DRAGUSENII NOI11:00zilnic
234CHISINAU->DRAGUSENII NOI17:40zilnic
235CHISINAU->ERMOCLIA14:00zilnic
236CHISINAU->FARLADENI11:20zilnic
237CHISINAU->FARLADENI17:00zilnic
238CHISINAU->FLORENI13:00zilnic
239CHISINAU->FLORENI16:20zilnic
240CHISINAU->FLORENI17:45zilnic
241CHISINAU->FLORESTI (An.N)10:15zilnic
242CHISINAU->FLORESTI (An.N)14:20zilnic
243CHISINAU->FLORESTI (An.N)18:25zilnic
244CHISINAU->GALESTI08:30zilnic
245CHISINAU->GALESTI09:00zilnic
246CHISINAU->GALESTI10:00zilnic
247CHISINAU->GALESTI11:00zilnic
248CHISINAU->GALESTI12:30zilnic
249CHISINAU->GALESTI13:30zilnic
250CHISINAU->GALESTI14:30zilnic
251CHISINAU->GALESTI15:30zilnic
252CHISINAU->GALESTI16:30zilnic
253CHISINAU->GALESTI17:20zilnic
254CHISINAU->GALESTI18:20zilnic
255CHISINAU->GEAMANA08:30zilnic
256CHISINAU->GEAMANA12:10zilnic
257CHISINAU->GEAMANA16:00zilnic
258CHISINAU->GEAMANA17:50zilnic
259CHISINAU->GEAMANA /Cretoa09:00zilnic
260CHISINAU->GEAMANA /Cretoa10:00zilnic
261CHISINAU->GEAMANA /Cretoa13:20zilnic
262CHISINAU->GEAMANA /Cretoa14:00zilnic
263CHISINAU->GEAMANA /Cretoa15:00zilnic
264CHISINAU->GEAMANA /Cretoa17:00zilnic
265CHISINAU->GEAMANA /Cretoa18:30zilnic
266CHISINAU->GIURGIU/Bucures23:591,3,4,5,6,7
267CHISINAU->GIURGIU/Bucures23:592
268CHISINAU->GROZESTI13:15zilnic
269CHISINAU->GROZESTI17:45zilnic
270CHISINAU->GURA BICULUI09:35zilnic
271CHISINAU->GURA BICULUI11:05zilnic
272CHISINAU->GURA BICULUI14:00zilnic
273CHISINAU->GURA BICULUI16:05zilnic
274CHISINAU->GURA BICULUI18:05zilnic
275CHISINAU->GURA GALBENEI14:30zilnic
276CHISINAU->HAGIMUS11:15zilnic
277CHISINAU->HAGIMUS17:35zilnic
278CHISINAU->HAGIMUS/Bender15:35zilnic
279CHISINAU->HIRBOVAT07:35zilnic
280CHISINAU->HIRBOVAT10:40zilnic
281CHISINAU->HIRBOVAT11:50zilnic
282CHISINAU->HIRBOVAT13:30zilnic
283CHISINAU->HIRBOVAT15:35zilnic
284CHISINAU->HIRBOVAT17:35zilnic
285CHISINAU->HIRJAUCA13:40zilnic
286CHISINAU->HIRJAUCA17:00zilnic
287CHISINAU->HIROVA14:00zilnic
288CHISINAU->HOGINESTI15:40zilnic
289CHISINAU->HOGINESTI17:30zilnic
290CHISINAU->HOMUTEANOVCA09:05zilnic
291CHISINAU->HOMUTEANOVCA11:30zilnic
292CHISINAU->HOMUTEANOVCA18:00zilnic
293CHISINAU->HORESTI09:00zilnic
294CHISINAU->HORESTI09:30zilnic
295CHISINAU->HORESTI12:45zilnic
296CHISINAU->HORESTI14:00zilnic
297CHISINAU->HORESTI15:00zilnic
298CHISINAU->HORESTI18:35zilnic
299CHISINAU->HORODISTE (CL)10:00zilnic
300CHISINAU->HORODISTE (CL)11:35zilnic
301CHISINAU->HORODISTE (CL)15:30zilnic
302CHISINAU->HORODISTE (CL)17:00zilnic
303CHISINAU->IALOVENI07:00zilnic
304CHISINAU->IALOVENI07:15zilnic
305CHISINAU->IALOVENI08:00zilnic
306CHISINAU->IALOVENI08:15zilnic
307CHISINAU->IALOVENI08:30zilnic
308CHISINAU->IALOVENI08:45zilnic
309CHISINAU->IALOVENI09:00zilnic
310CHISINAU->IALOVENI09:15zilnic
311CHISINAU->IALOVENI09:30zilnic
312CHISINAU->IALOVENI09:50zilnic
313CHISINAU->IALOVENI10:20zilnic
314CHISINAU->IALOVENI10:40zilnic
315CHISINAU->IALOVENI11:05zilnic
316CHISINAU->IALOVENI11:30zilnic
317CHISINAU->IALOVENI11:50zilnic
318CHISINAU->IALOVENI12:05zilnic
319CHISINAU->IALOVENI12:20zilnic
320CHISINAU->IALOVENI12:45zilnic
321CHISINAU->IALOVENI13:10zilnic
322CHISINAU->IALOVENI13:30zilnic
323CHISINAU->IALOVENI14:00zilnic
324CHISINAU->IALOVENI14:20zilnic
325CHISINAU->IALOVENI14:35zilnic
326CHISINAU->IALOVENI14:50zilnic
327CHISINAU->IALOVENI15:15zilnic
328CHISINAU->IALOVENI15:40zilnic
329CHISINAU->IALOVENI15:55zilnic
330CHISINAU->IALOVENI16:10zilnic
331CHISINAU->IALOVENI16:30zilnic
332CHISINAU->IALOVENI16:50zilnic
333CHISINAU->IALOVENI17:05zilnic
334CHISINAU->IALOVENI17:20zilnic
335CHISINAU->IALOVENI17:45zilnic
336CHISINAU->IALOVENI18:10zilnic
337CHISINAU->IALOVENI18:35zilnic
338CHISINAU->IALOVENI19:00zilnic
339CHISINAU->IALOVENI19:20zilnic
340CHISINAU->ISTAMBUL07:002
341CHISINAU->ISTAMBUL07:003,5,7
342CHISINAU->IURCENI15:30zilnic
343CHISINAU->LUPA RECEA09:00zilnic
344CHISINAU->LUPA RECEA14:00zilnic
345CHISINAU->LUPA RECEA17:00zilnic
346CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal06:45zilnic
347CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal07:15zilnic
348CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal07:50zilnic
349CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal08:30zilnic
350CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal09:50zilnic
351CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal10:15zilnic
352CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal11:00zilnic
353CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal11:30zilnic
354CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal12:25zilnic
355CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal12:55zilnic
356CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal14:10zilnic
357CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal15:15zilnic
358CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal15:40zilnic
359CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal16:25zilnic
360CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal16:45zilnic
361CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal17:20zilnic
362CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal17:45zilnic
363CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal18:30zilnic
364CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal18:55zilnic
365CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal19:25zilnic
366CHISINAU->MALCOCI/sos.Bal19:50zilnic
367CHISINAU->MANAST.GHEORGHE07:15zilnic
368CHISINAU->MANAST.GHEORGHE07:30zilnic
369CHISINAU->MANAST.GHEORGHE09:00zilnic
370CHISINAU->MANAST.GHEORGHE09:45zilnic
371CHISINAU->MANAST.GHEORGHE10:40zilnic
372CHISINAU->MANAST.GHEORGHE12:00zilnic
373CHISINAU->MANAST.GHEORGHE16:00zilnic
374CHISINAU->MANAST.GHEORGHE18:30zilnic
375CHISINAU->MANAST.GHEORGHE20:30zilnic
376CHISINAU->MANGALIA /Const23:002,4,7
377CHISINAU->MANGALIA /Const23:006
378CHISINAU->MERENI06:30zilnic
379CHISINAU->MERENI07:05zilnic
380CHISINAU->MERENI08:00zilnic
381CHISINAU->MERENI09:00zilnic
382CHISINAU->MERENI10:05zilnic
383CHISINAU->MERENI11:00zilnic
384CHISINAU->MERENI11:55zilnic
385CHISINAU->MERENI13:00zilnic
386CHISINAU->MERENI13:55zilnic
387CHISINAU->MERENI15:10zilnic
388CHISINAU->MERENI16:00zilnic
389CHISINAU->MERENI16:55zilnic
390CHISINAU->MERENI17:40zilnic
391CHISINAU->MERENI18:30zilnic
392CHISINAU->MERENI19:15zilnic
393CHISINAU->MERENI20:20zilnic
394CHISINAU->MERENII NOI07:50zilnic
395CHISINAU->MERENII NOI09:00zilnic
396CHISINAU->MERENII NOI12:15zilnic
397CHISINAU->MERENII NOI13:15zilnic
398CHISINAU->MERENII NOI14:15zilnic
399CHISINAU->MERENII NOI15:15zilnic
400CHISINAU->MERENII NOI16:15zilnic
401CHISINAU->MERENII NOI17:15zilnic
402CHISINAU->MIHAILOVCA14:15zilnic
403CHISINAU->MIHAILOVCA17:45zilnic
404CHISINAU->MILESTI10:30zilnic
405CHISINAU->MILESTI16:15zilnic
406CHISINAU->MILESTII MICI06:50zilnic
407CHISINAU->MILESTII MICI07:10zilnic
408CHISINAU->MILESTII MICI07:40zilnic
409CHISINAU->MILESTII MICI08:00zilnic
410CHISINAU->MILESTII MICI08:15zilnic
411CHISINAU->MILESTII MICI08:30zilnic
412CHISINAU->MILESTII MICI08:55zilnic
413CHISINAU->MILESTII MICI09:10zilnic
414CHISINAU->MILESTII MICI09:30zilnic
415CHISINAU->MILESTII MICI09:55zilnic
416CHISINAU->MILESTII MICI10:25zilnic
417CHISINAU->MILESTII MICI10:50zilnic
418CHISINAU->MILESTII MICI11:05zilnic
419CHISINAU->MILESTII MICI11:50zilnic
420CHISINAU->MILESTII MICI12:10zilnic
421CHISINAU->MILESTII MICI12:35zilnic
422CHISINAU->MILESTII MICI13:05zilnic
423CHISINAU->MILESTII MICI13:20zilnic
424CHISINAU->MILESTII MICI13:40zilnic
425CHISINAU->MILESTII MICI13:55zilnic
426CHISINAU->MILESTII MICI14:20zilnic
427CHISINAU->MILESTII MICI14:55zilnic
428CHISINAU->MILESTII MICI15:10zilnic
429CHISINAU->MILESTII MICI15:25zilnic
430CHISINAU->MILESTII MICI15:50zilnic
431CHISINAU->MILESTII MICI16:15zilnic
432CHISINAU->MILESTII MICI16:40zilnic
433CHISINAU->MILESTII MICI17:00zilnic
434CHISINAU->MILESTII MICI17:15zilnic
435CHISINAU->MILESTII MICI17:40zilnic
436CHISINAU->MILESTII MICI18:05zilnic
437CHISINAU->MILESTII MICI18:25zilnic
438CHISINAU->MILESTII MICI18:40zilnic
439CHISINAU->MILESTII MICI19:00zilnic
440CHISINAU->MILESTII MICI19:15zilnic
441CHISINAU->MILESTII MICI19:50zilnic
442CHISINAU->MILESTII MICI20:35zilnic
443CHISINAU->MILESTII MICI21:05zilnic
444CHISINAU->MOSCOVA (Rusia)15:001,4,6
445CHISINAU->MOSCOVA (Rusia)15:002,3,5,7
446CHISINAU->NIMORENI09:15zilnic
447CHISINAU->NIMORENI12:00zilnic
448CHISINAU->NIMORENI13:30zilnic
449CHISINAU->NIMORENI16:00zilnic
450CHISINAU->NIMORENI18:10zilnic
451CHISINAU->NIMORENI/expres14:50zilnic
452CHISINAU->NISCANI09:00zilnic
453CHISINAU->NISCANI13:00zilnic
454CHISINAU->NISCANI17:00zilnic
455CHISINAU->NISPORENI06:45zilnic
456CHISINAU->NISPORENI07:25zilnic
457CHISINAU->NISPORENI08:05zilnic
458CHISINAU->NISPORENI08:45zilnic
459CHISINAU->NISPORENI09:20zilnic
460CHISINAU->NISPORENI09:55zilnic
461CHISINAU->NISPORENI10:15zilnic
462CHISINAU->NISPORENI10:45zilnic
463CHISINAU->NISPORENI11:45zilnic
464CHISINAU->NISPORENI12:15zilnic
465CHISINAU->NISPORENI12:30zilnic
466CHISINAU->NISPORENI12:50zilnic
467CHISINAU->NISPORENI13:35zilnic
468CHISINAU->NISPORENI14:00zilnic
469CHISINAU->NISPORENI14:15zilnic
470CHISINAU->NISPORENI14:45zilnic
471CHISINAU->NISPORENI15:15zilnic
472CHISINAU->NISPORENI15:45zilnic
473CHISINAU->NISPORENI16:25zilnic
474CHISINAU->NISPORENI18:15zilnic
475CHISINAU->NISPORENI19:00zilnic
476CHISINAU->ODAIA11:10zilnic
477CHISINAU->ODAIA16:30zilnic
478CHISINAU->OLANESTI13:00zilnic
479CHISINAU->OLANESTI13:50zilnic
480CHISINAU->ONISCANI13:00zilnic
481CHISINAU->ONISCANI18:10zilnic
482CHISINAU->OPACI /Cainari14:30zilnic
483CHISINAU->OPACI /Causeni12:35zilnic
484CHISINAU->PALANCA07:30zilnic
485CHISINAU->PALANCA08:50zilnic
486CHISINAU->PALANCA14:20zilnic
487CHISINAU->PARUCENI14:45zilnic
488CHISINAU->PIRJOLTENI11:00zilnic
489CHISINAU->PIRJOLTENI16:00zilnic
490CHISINAU->PLOP14:45zilnic
491CHISINAU->PUHACENI09:40zilnic
492CHISINAU->PUHACENI11:40zilnic
493CHISINAU->PUHACENI14:10zilnic
494CHISINAU->PUHACENI15:55zilnic
495CHISINAU->PUHACENI17:55zilnic
496CHISINAU->PUHOI08:20zilnic
497CHISINAU->PUHOI11:50zilnic
498CHISINAU->PUHOI12:25zilnic
499CHISINAU->PUHOI13:00zilnic
500CHISINAU->PUHOI15:15zilnic
501CHISINAU->PUHOI16:45zilnic
502CHISINAU->PUHOI18:15zilnic
503CHISINAU->RADENI08:15zilnic
504CHISINAU->RADENI15:50zilnic
505CHISINAU->RASCAETI13:30zilnic
506CHISINAU->RAZENI08:10zilnic
507CHISINAU->RAZENI09:40zilnic
508CHISINAU->RAZENI10:50zilnic
509CHISINAU->RAZENI11:30zilnic
510CHISINAU->RAZENI12:50zilnic
511CHISINAU->RAZENI14:10zilnic
512CHISINAU->RAZENI15:10zilnic
513CHISINAU->RAZENI15:45zilnic
514CHISINAU->RAZENI16:05zilnic
515CHISINAU->RAZENI16:30zilnic
516CHISINAU->RAZENI17:10zilnic
517CHISINAU->RAZENI18:00zilnic
518CHISINAU->RECEA09:50zilnic
519CHISINAU->RECEA16:30zilnic
520CHISINAU->ROSCANI (An.N)07:40zilnic
521CHISINAU->ROSCANI (An.N)11:00zilnic
522CHISINAU->ROSCANI (An.N)17:40zilnic
523CHISINAU->SADOVA08:00zilnic
524CHISINAU->SADOVA10:30zilnic
525CHISINAU->SADOVA11:30zilnic
526CHISINAU->SADOVA12:55zilnic
527CHISINAU->SADOVA14:30zilnic
528CHISINAU->SADOVA15:10zilnic
529CHISINAU->SADOVA17:00zilnic
530CHISINAU->SADOVA17:50zilnic
531CHISINAU->SAITI17:25zilnic
532CHISINAU->SALCUTA13:15zilnic
533CHISINAU->SASENI11:55zilnic
534CHISINAU->SASENI13:30zilnic
535CHISINAU->SASENI17:00zilnic
536CHISINAU->SELEMET11:30zilnic
537CHISINAU->SELEMET16:40zilnic
538CHISINAU->SELISTE19:30zilnic
539CHISINAU->SERPENI09:20zilnic
540CHISINAU->SERPENI10:30zilnic
541CHISINAU->SERPENI11:55zilnic
542CHISINAU->SERPENI13:10zilnic
543CHISINAU->SERPENI14:25zilnic
544CHISINAU->SERPENI15:30zilnic
545CHISINAU->SERPENI17:05zilnic
546CHISINAU->SERPENI18:50zilnic
547CHISINAU->SIPOTENI10:45zilnic
548CHISINAU->SIPOTENI13:30zilnic
549CHISINAU->SIPOTENI15:00zilnic
550CHISINAU->SIPOTENI17:30zilnic
551CHISINAU->SLOBOZIA17:30zilnic
552CHISINAU->SLOBOZIA/St.Vod12:15zilnic
553CHISINAU->SLOBOZIA/St.Vod15:10zilnic
554CHISINAU->SPEIA /An.Noi09:00zilnic
555CHISINAU->SPEIA /An.Noi10:50zilnic
556CHISINAU->SPEIA /An.Noi11:20zilnic
557CHISINAU->SPEIA /An.Noi13:50zilnic
558CHISINAU->SPEIA /An.Noi16:15zilnic
559CHISINAU->SPEIA /An.Noi17:30zilnic
560CHISINAU->STEFAN VODA08:10zilnic
561CHISINAU->STEFAN VODA09:30zilnic
562CHISINAU->STEFAN VODA15:40zilnic
563CHISINAU->STEFAN VODA16:45zilnic
564CHISINAU->STEFAN VODA18:20zilnic
565CHISINAU->SURIC12:00zilnic
566CHISINAU->SURUCENI06:45zilnic
567CHISINAU->SURUCENI07:00zilnic
568CHISINAU->SURUCENI08:20zilnic
569CHISINAU->SURUCENI08:35zilnic
570CHISINAU->SURUCENI09:20zilnic
571CHISINAU->SURUCENI10:20zilnic
572CHISINAU->SURUCENI11:00zilnic
573CHISINAU->SURUCENI11:15zilnic
574CHISINAU->SURUCENI11:45zilnic
575CHISINAU->SURUCENI12:40zilnic
576CHISINAU->SURUCENI13:20zilnic
577CHISINAU->SURUCENI14:00zilnic
578CHISINAU->SURUCENI14:15zilnic
579CHISINAU->SURUCENI14:45zilnic
580CHISINAU->SURUCENI15:30zilnic
581CHISINAU->SURUCENI16:30zilnic
582CHISINAU->SURUCENI17:00zilnic
583CHISINAU->SURUCENI17:30zilnic
584CHISINAU->SURUCENI18:15zilnic
585CHISINAU->SURUCENI19:00zilnic
586CHISINAU->SURUCENI19:15zilnic
587CHISINAU->SURUCENI19:45zilnic
588CHISINAU->SURUCENI20:00zilnic
589CHISINAU->TALMAZA/Baccial14:10zilnic
590CHISINAU->TALMAZA/Bender13:05zilnic
591CHISINAU->TANATARI /Caus17:05zilnic
592CHISINAU->TARACLIA /Caus16:30zilnic
593CHISINAU->TARACLIA/Baimac07:30zilnic
594CHISINAU->TARACLIA/Cainar11:00zilnic
595CHISINAU->TELITA08:35zilnic
596CHISINAU->TELITA10:00zilnic
597CHISINAU->TELITA13:00zilnic
598CHISINAU->TELITA15:05zilnic
599CHISINAU->TELITA16:50zilnic
600CHISINAU->TEMELEUTI11:45zilnic
601CHISINAU->TEMELEUTI18:00zilnic
602CHISINAU->TIBIRICA10:00zilnic
603CHISINAU->TIBIRICA12:00zilnic
604CHISINAU->TIBIRICA13:00zilnic
605CHISINAU->TIBIRICA14:30zilnic
606CHISINAU->TIBIRICA15:30zilnic
607CHISINAU->TIBIRICA17:00zilnic
608CHISINAU->TIBIRICA18:20zilnic
609CHISINAU->TIGANESTI07:20zilnic
610CHISINAU->TIGANESTI09:00zilnic
611CHISINAU->TIGANESTI10:45zilnic
612CHISINAU->TIGANESTI16:00zilnic
613CHISINAU->TIGANESTI19:00zilnic
614CHISINAU->TIPALA08:30zilnic
615CHISINAU->TIPALA10:00zilnic
616CHISINAU->TIPALA12:30zilnic
617CHISINAU->TIPALA13:30zilnic
618CHISINAU->TIPALA15:30zilnic
619CHISINAU->TIPALA17:00zilnic
620CHISINAU->TIPALA18:00zilnic
621CHISINAU->TIRASPOL06:30zilnic
622CHISINAU->TIRASPOL06:50zilnic
623CHISINAU->TIRASPOL07:00dati impare
624CHISINAU->TIRASPOL07:00dati pare
625CHISINAU->TIRASPOL07:20zilnic
626CHISINAU->TIRASPOL07:40zilnic
627CHISINAU->TIRASPOL07:50zilnic
628CHISINAU->TIRASPOL08:00zilnic
629CHISINAU->TIRASPOL08:40zilnic
630CHISINAU->TIRASPOL09:20zilnic
631CHISINAU->TIRASPOL10:00zilnic
632CHISINAU->TIRASPOL10:20zilnic
633CHISINAU->TIRASPOL10:35zilnic
634CHISINAU->TIRASPOL11:00zilnic
635CHISINAU->TIRASPOL11:20zilnic
636CHISINAU->TIRASPOL11:40zilnic
637CHISINAU->TIRASPOL11:50zilnic
638CHISINAU->TIRASPOL12:35zilnic
639CHISINAU->TIRASPOL12:45zilnic
640CHISINAU->TIRASPOL13:00zilnic
641CHISINAU->TIRASPOL13:20zilnic
642CHISINAU->TIRASPOL13:35zilnic
643CHISINAU->TIRASPOL13:50zilnic
644CHISINAU->TIRASPOL14:10zilnic
645CHISINAU->TIRASPOL14:20zilnic
646CHISINAU->TIRASPOL14:40zilnic
647CHISINAU->TIRASPOL15:00zilnic
648CHISINAU->TIRASPOL15:05zilnic
649CHISINAU->TIRASPOL15:15dati impare
650CHISINAU->TIRASPOL15:15dati pare
651CHISINAU->TIRASPOL15:20zilnic
652CHISINAU->TIRASPOL15:30zilnic
653CHISINAU->TIRASPOL15:55zilnic
654CHISINAU->TIRASPOL16:05zilnic
655CHISINAU->TIRASPOL16:20zilnic
656CHISINAU->TIRASPOL16:25zilnic
657CHISINAU->TIRASPOL17:00zilnic
658CHISINAU->TIRASPOL17:20zilnic
659CHISINAU->TIRASPOL17:40zilnic
660CHISINAU->TIRASPOL18:50zilnic
661CHISINAU->TIRASPOL19:10zilnic
662CHISINAU->TOCUZ17:00zilnic
663CHISINAU->TROITCOE12:30zilnic
664CHISINAU->UCRAINCA13:55zilnic
665CHISINAU->URSOAIA /expres14:20zilnic
666CHISINAU->VALCINET10:20zilnic
667CHISINAU->VALCINET12:15zilnic
668CHISINAU->VALCINET14:30zilnic
669CHISINAU->VALCINET16:00zilnic
670CHISINAU->VALCINET17:20zilnic
671CHISINAU->VALEA-TRESTIENI18:30zilnic
672CHISINAU->VARATIC (Ialov)06:50zilnic
673CHISINAU->VARATIC (Ialov)07:50zilnic
674CHISINAU->VARATIC (Ialov)09:30zilnic
675CHISINAU->VARATIC (Ialov)10:00zilnic
676CHISINAU->VARATIC (Ialov)10:40zilnic
677CHISINAU->VARATIC (Ialov)14:10zilnic
678CHISINAU->VARATIC (Ialov)16:00zilnic
679CHISINAU->VARATIC (Ialov)17:30zilnic
680CHISINAU->VARATIC (Ialov)17:45zilnic
681CHISINAU->VARATIC (Ialov)19:00zilnic
682CHISINAU->VARATIC (Ialov)19:40zilnic
683CHISINAU->VARNITA06:20zilnic
684CHISINAU->VARNITA08:25zilnic
685CHISINAU->VARNITA11:25zilnic
686CHISINAU->VARNITA15:25zilnic
687CHISINAU->VARNITA18:00zilnic
688CHISINAU->VARZARESTI11:15zilnic
689CHISINAU->VARZARESTI17:00zilnic
690CHISINAU->VARZARESTII NOI08:20zilnic
691CHISINAU->VARZARESTII NOI11:00zilnic
692CHISINAU->VARZARESTII NOI12:00zilnic
693CHISINAU->VARZARESTII NOI13:20zilnic
694CHISINAU->VARZARESTII NOI16:00zilnic
695CHISINAU->VARZARESTII NOI17:30zilnic
696CHISINAU->VEVERITA10:30zilnic
697CHISINAU->VINATORI /Selis14:05zilnic
698CHISINAU->VOINOVA07:30zilnic
699CHISINAU->VOINOVA08:35zilnic
700CHISINAU->VOINOVA10:00zilnic
701CHISINAU->VOINOVA11:30zilnic
702CHISINAU->VOINOVA13:00zilnic
703CHISINAU->VOINOVA14:00zilnic
704CHISINAU->VOINOVA18:00zilnic
705CHISINAU->VOLINTIRI10:30zilnic
706CHISINAU->VOLINTIRI15:50zilnic
707CHISINAU->VOLINTIRI/Alava14:10zilnic
708CHISINAU->ZAIM13:50zilnic
709CHISINAU->ZBEROAIA17:30zilnic
710CHISINAU->ZIMBRENI07:45zilnic
711CHISINAU->ZIMBRENI08:00zilnic
712CHISINAU->ZIMBRENI08:15zilnic
713CHISINAU->ZIMBRENI10:00zilnic
714CHISINAU->ZIMBRENI10:25zilnic
715CHISINAU->ZIMBRENI10:40zilnic
716CHISINAU->ZIMBRENI11:05zilnic
717CHISINAU->ZIMBRENI11:20zilnic
718CHISINAU->ZIMBRENI11:40zilnic
719CHISINAU->ZIMBRENI11:55zilnic
720CHISINAU->ZIMBRENI12:10zilnic
721CHISINAU->ZIMBRENI12:30zilnic
722CHISINAU->ZIMBRENI13:05zilnic
723CHISINAU->ZIMBRENI13:25zilnic
724CHISINAU->ZIMBRENI13:45zilnic
725CHISINAU->ZIMBRENI14:30zilnic
726CHISINAU->ZIMBRENI15:20zilnic
727CHISINAU->ZIMBRENI15:40zilnic
728CHISINAU->ZIMBRENI16:00zilnic
729CHISINAU->ZIMBRENI16:20zilnic
730CHISINAU->ZIMBRENI16:40zilnic
731CHISINAU->ZIMBRENI17:00zilnic
732CHISINAU->ZIMBRENI17:25zilnic
733CHISINAU->ZIMBRENI17:40zilnic
734CHISINAU->ZIMBRENI17:55zilnic
735CHISINAU->ZIMBRENI18:15zilnic
736CHISINAU->ZUBRESTI16:45zilnic
737LIPCANI->TIRASPOL16:45zilnic
738ORHEI->GIURGIU /Bucurest16:15peste o zi
739ORHEI->GIURGIU /Bucurest16:15peste o zi
740RISCANI->BENDER19:45zilnic

Va informam ca costul biletului nu include comisionul(la rutele internationala si la vinzarea in prealabil).
Datele orarului pot fi modificate in decursul zilei.
Despre informatia privind orarul rutelor sau modificarilor va puteti adresa la serviciul informatie a autogarilor.