Nume :

Parolă :Meniul Principal
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
al Republicii Moldova

Î.S. Gările şi Staţiile Auto

→VÎNZAREA BILETELOR ONLINE ←

→La rutele internationale←

→ORARUL CURSELOR


Comunicat informativ!

  • →Cererea de oferta privind achizitionarea serviciilor de audit←


  • Conform demersului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene nr. DB/3-022/14069 din 16.11.2016, la care este anexat demersul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei nr. 660/23-010-3898 din 11.11.2016 privind demararea lucrarilor de constructie a infrastructurii si suspendarea circulatiei rutiere in perioada de 10.12.2016 - 01.06.2017, pe tronsonul Maiaki - Palanca - Udobnoe (nr. de inregistrare la minister 7431 din 17.11.2016).
    Solicitam informarea operatorilor de transport interesati despre faptele relatate mai sus, prin intermediul paginilor web si anunturilor publicitare plasate in incinta edificiilor.

  • TEXTUL DOCUMENTULUI  

Intru indeplinirea prevederilor art.(16) al Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 "cu privire la intreprinderea de stat",I.S."Garile si Statiile auto" plaseaza informatia, care va contine:

Raportul de activitate al administratorului  
Raportul de audit  
Licenta  
Anexa Licenta  

Harta gărilor auto din Republica Moldova